Referenser

Referenser

Bostadskvarteret Proteinet

Projekt info


Kv Proteinet är en nybyggnad av 2 st bostadsrättsföreningar vilka består av 243 lägenheter och 5 st kommersiella lokaler i kvarterstruktur. Lägenheterna fördelas mellan två bostadsrättsföreningar. BRF Haga Venue och BRF Haga Boukevard.


Kund: HH:S ventilation AB


Styrsystem: Fidelix


Entreprenad start: 2019-Hotell Kungens Kurva

Projekt info


KV Ryttaren är ett nytt hotell projekt med 93 rum, resturang,  bar med uteservering och utomhuspool på taket. 


Kund: AB Properties


Styrsystem: Fidelix


Entreprenad start: 2021-KV Stranninge 1

Projekt info


Fastigheten Stranninge 1 är belägen strax intill Tensta centrum. Fastigheten är bebyggd med fyra flerbostadshus som är sammanlänkade med tre lågdelar, hus 35–41. Flerbostadshusen består av seniorbostäder, LSS- och SOL-boende, lågdelarna fungerar som serviceutrymme, storkök och matsal.


Kund: Adero AB


Styrsystem: Fidelix


Entreprenad start: 2021-KV Hönsfodret

Projekt info


Hönsfodret 1 är en befintlig byggnad på södra Södermalm som ska byggas om och utvidgas ca. 11 meter mot södra sidan tillsammans med ett nytt våningsplan på befintlig del och ytterligare en våning på ny del vilket ger en totalyta på 15 770 m².


Kund: Zengun AB


Styrsystem: Fidelix


Entreprenad start: 2021-Partners och leverantörer