Våra tjänster

Projektering

Vi utför Styrprojektering, apparatskåpskonstruktion inom fastighetsautomation i nära samarbete med kunden för att uppfylla dina behov med energieffektivisering i fokus. Vi är din totalentreprenör inom fastighetsautomation.

Installation

Våra duktiga elektriker installerar alla våra projekt med noggrannhet i fokus. vi hjälper er genom hela projektet när det kommer till beställning av ny matning in till fastigheten för ökat behov av el till installation av våra apparatskåp som vi bygger i våran egen verkstad.

Programmering

Vi har lång erfarenhet inom fastighets automation och industriautomation. Vi är fabrikatsoberoende och jobbar med fabrikaten Fidelix, Bastec,  Regin,  Mitsubishi, Siemens, Beckhoff mfl.

Varför välja oss

  • Hög grad av ambition

Vi är eran total entreprenör genom hela projektet från beställning till slutbesiktning där våran målsättning är att ni ska välja oss som eran styrentreprenör i nästa projekt.

  • Miljöfokus

Vi vill att ni ska erhålla en anläggning med bästa tänkbara energiförbrukning och är vana vid att återvinna energi med värmepumpar, fri kyla och driftoptimering i fastighetsautomation.

Våra tjänster

Service i Värmeundercentral


Vi hjälper er att få igång erat varmvatten när det slutat att fungera eller när det är iskallt i elementen.

Uppkoppling


Vi kopplar upp eran anläggning så ni kan övervaka och styra på distans energiuppfölja eran förbrukning samt erhålla Mejl och SMS larm när något är fel i eran anläggning.

Ombyggnation


Vi bygger om och anpassar era befintliga fastighetsautomations system för dagens moderna styrsystem med fokus på att återanvända era fullt fungerande ventilationsaggregat, undercentraler och värmepumpsanläggningar mm.